SALESWAY

Misją SALESWAY jest realizacja skutecznych kampanii w oparciu o KPI klienta. Niezależnie od rodzaju kampanii i modelu rozliczeń, zawsze bierzemy odpowiedzialność za osiągnięcie wyznaczonych przez klienta celów, dowiezienie założonych wyników i wyznaczonego czasu trwania kampanii.

Ideą przyświecającą powstaniu naszej Agencji było propagowanie i prowadzenie wysokojakościowych kampanii mailingowych w oparciu o wszystkie znane dobre praktyki tej branży. Połączenie pasji do motoryzacji twórców SALESWAY z wypracowanym know-how na temat prowadzenia skutecznych kampanii mających na celu pozyskanie leadów z branży, zaowocowało z kolei rozszerzeniem oferty o właściwie wszystkie możliwe kanały w Internecie. Oprócz motoryzacji nasze kompetencje w zakresie prowadzenia kampanii rozszerzają się na kolejne branże, takie jak finanse, ubezpieczenia, nieruchomości, moda i beauty.

Więcej o nas